DynastyDynasty - Mötesärendehttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/TELIMET.HTMNämnden för serviceproduktions vägsektion 15.06.2017 / Kvarnby väglags redogörelse för användning av bidragsmedelKvarnby väglags redogörelse för användning av bidragsmedelhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172879-7.HTMNämnden för serviceproduktions vägsektion 15.06.2017 / Finnträsksundets väglags vägmärkenFinnträsksundets väglags vägmärkenhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172879-6.HTMNämnden för serviceproduktions vägsektion 15.06.2017 / Väglagens underhållsklasserVäglagens underhållsklasserhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172879-5.HTMNämnden för serviceproduktions vägsektion 15.06.2017 / Bidragsanslag för enskilda vägarBidragsanslag för enskilda vägarhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172879-4.HTMNämnden för serviceproduktions vägsektion 15.06.2017 / Närvaro vid sammanträdeNärvaro vid sammanträdehttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172879-3.HTMNämnden för serviceproduktions vägsektion 15.06.2017 / Justering av protokolletJustering av protokollethttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172879-2.HTMNämnden för serviceproduktions vägsektion 15.06.2017 / Sammanträdets laglighet och beslutförhetSammanträdets laglighet och beslutförhethttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172879-1.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Föreläggande av löpande viteFöreläggande av löpande vitehttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-22.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Ansökan om undantag 17-18-POI / Hila, lägenheterna 426-4-110, 426-4-111 och 426-4-109Ansökan om undantag 17-18-POI / Hila, lägenheterna 426-4-110, 426-4-111 och 426-4-109http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-21.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Överföring av byggnads- och miljönämndens beslutanderätt för byggnadstillsynens delÖverföring av byggnads- och miljönämndens beslutanderätt för byggnadstillsynens delhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-13.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Utlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland: HM Technics Oy muddrande av vattenområde och borttagande av jordras vid Vitträsk sjö samt tillstånd för förberedelserUtlåtande till Regionförvaltningsverket i Södra Finland: HM Technics Oy muddrande av vattenområde och borttagande av jordras vid Vitträsk sjö samt tillstånd för förberedelserhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-12.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Genmäle till högsta förvaltningsdomstolen i fråga om besvären över Vasa förvaltningsdomstols beslut, Getberg, Lemminkäinen Infra OyGenmäle till högsta förvaltningsdomstolen i fråga om besvären över Vasa förvaltningsdomstols beslut, Getberg, Lemminkäinen Infra Oyhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-11.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Genmäle till högsta förvaltningsdomstolen i fråga om besvären över Vasa förvaltningsdomstols beslut, Getberg, Destia OyGenmäle till högsta förvaltningsdomstolen i fråga om besvären över Vasa förvaltningsdomstols beslut, Getberg, Destia Oyhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-10.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Genmäle till högsta förvaltningsdomstolen i fråga om besvären över Vasa förvaltningsdomstols beslut, Getberg, Oy Göran Hagelberg AbGenmäle till högsta förvaltningsdomstolen i fråga om besvären över Vasa förvaltningsdomstols beslut, Getberg, Oy Göran Hagelberg Abhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-9.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Godkännande av uppdatering av Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifterGodkännande av uppdatering av Kyrkslätts kommuns miljöskyddsföreskrifterhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-8.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Överföring av byggnads- och miljönämndens beslutanderätt för miljövårdens delÖverföring av byggnads- och miljönämndens beslutanderätt för miljövårdens delhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-7.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Miljövårdens anmälningsärendenMiljövårdens anmälningsärendenhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-6.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Byggnadstillsynens anmälningsärendenByggnadstillsynens anmälningsärendenhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-5.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Tjänsteinnehavarbeslut för övervakningTjänsteinnehavarbeslut för övervakninghttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-4.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Förordnande av byggnads- och miljönämndens föredragandeFörordnande av byggnads- och miljönämndens föredragandehttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-3.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Val av protokolljusterareVal av protokolljusterarehttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-2.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Sammanträdets laglighet och beslutförhetSammanträdets laglighet och beslutförhethttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-1.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Byggnadslov 17-114-A / Överby 496-4-83, As Oy Kirkkonummen HattaraByggnadslov 17-114-A / Överby 496-4-83, As Oy Kirkkonummen Hattarahttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-17.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Bygglov 17-110-A / Tolls, lägenheterna 486-1-478 och 486-1-477Bygglov 17-110-A / Tolls, lägenheterna 486-1-478 och 486-1-477http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-16.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Tillfälligt bygglov 17-108-A / Gesterby, lägenheterna 418-1-95, 418-1-81 och 418-1-241Tillfälligt bygglov 17-108-A / Gesterby, lägenheterna 418-1-95, 418-1-81 och 418-1-241http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-15.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Överföring av byggnads- och miljönämndens befogenheter för viss tidÖverföring av byggnads- och miljönämndens befogenheter för viss tidhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-14.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Byggnadslov 17-115-A / Överby 496-4-183 / Fastighets Ab Vak c/o Varuboden-OslaByggnadslov 17-115-A / Överby 496-4-183 / Fastighets Ab Vak c/o Varuboden-Oslahttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-18.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Utlåtande 17-7-LAU till Helsingfors förvaltningsdomstol / Bibehållande av förordnande att avbryta byggarbeten 17-3-MK / Strömsby 481-1-120-V2 och 237Utlåtande 17-7-LAU till Helsingfors förvaltningsdomstol / Bibehållande av förordnande att avbryta byggarbeten 17-3-MK / Strömsby 481-1-120-V2 och 237http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-19.HTMByggnads- och miljönämnden 07.06.2017 / Ansökan om undantag 17-24-POI / Gesterby 418-17-0Ansökan om undantag 17-24-POI / Gesterby 418-17-0http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172876-20.HTMKommunstyrelsen 05.06.2017 / Beslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 51 § i kommunallagenBeslut som inkommit för förfarande med övertagningsrätt enligt 51 § i kommunallagenhttp://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/kokous/20172871-8.HTM