Dynasty informationsservice Sökning RSS Kirkkonummi

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 07.11.2016/Paragraf 108

Föregående ärende | Nästa ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format


Vård- och omsorgsnämnden

§ 123

27.10.2016

Kommunstyrelsen

§ 340

31.10.2016

Kommunfullmäktige

§ 108

07.11.2016

 

Kyrkslätts kommuns utlåtande om regeringens propositionsutkast med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster

 

Vård- och omsorgsnämnden 27.10.2016 § 123

Till Kyrkslätts kommun inkom 31.8.2016 en begäran om utlåtande i vilken social- och hälsovårdsministeriet ber utlåtande om utkast till regeringens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälsovårdstjänster. Utlåtanden begärs senast onsdag 9.11.2016 före kl. 16.15.

 

 

Begäran om utlåtande, material:

http://stm.fi/lausuntopyynnot

 

Beredning: vård- och omsorgsdirektör Liisa Ståhle, tfn 050 594 1749 och

förvaltningschef Kati Kupiainen, tfn 040 126 9642

fornamn.efternamn(at)kirkkonummi.fi

 

Bilaga till föredragningslistan:

- Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntökyselyyn hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, ehdotus perusturvalautakunnalle

 

Tilläggsmaterial:

- Lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

- Hallituksen esitysluonnos: lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

- Palvelutuottajalaki 31.8.2016

 

 

Förslag

Vård- och omsorgsdirektören:

 

Vård- och omsorgsväsendet beslutar föreslå till kommunstyrelsen och vidare till kommunfullmäktige att kommunstyrelsen godkänner att utlåtandet enligt bilagan ges som svar på begäran om utlåtande.

 

Behandling

Under diskussionen gjorde vård- och omsorgsnämndens ledamot Viveca Lahti ett förslag om att till utlåtandet tilläggs att då en serviceproducent registrerar en tjänst, ska det registreras på vilka språk serviceproducenten erbjuder tjänsten. Vård- och omsorgsnämndens vice ordförande Stefan Gustafsson och vård- och omsorgsnämndens ledamot Marjut Frantsi-Lankia understödde Lahtis förslag.

 

Vård- och omsorgsnämnden godkände enhälligt Lahtis förslag till tillägg i utlåtandet.

 

Beslut

Vård- och omsorgsnämnden:

 

Vård- och omsorgsnämnden godkände beslutsförslaget med följande tillägg: I utlåtandet tilläggs att då en serviceproducent registrerar en tjänst, ska det registreras på vilka språk serviceproducenten erbjuder tjänsten.

 

Bilaga till protokollet:

2/28.10.2016, Kirkkonummen kunnan vastaus sosiaali- ja terveysministeriön lausuntopyyntökyselyyn hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta, vård- och omsorgsnämndens beslut

 

För kännedom

Kommunstyrelsen (för fortsatt behandling)

 

Besvärsanvisning

Besvärsförbud (kommunallagen 91 §)

 

_____

Kommunstyrelsen 31.10.2016 § 340

Bilaga till föredragningslistan

- Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster, förslag till kommunstyrelse 31.10.2016

 

Tilläggsmaterial

- Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster

- Hallituksen esitysluonnos: lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

- Palvelutuottajalaki 31.8.2016

 

 

Förslag

Kommundirektören:

 

Kommunstyrelsen beslutar

 

1

föreslå kommunfullmäktige att kommunstyrelsen godkänner att utlåtandet enligt bilagan ges som svar på begäran om utlåtande.

 

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet

 

Behandling

Ordförande Raija Vahasalo föreslog att ärendet bordläggs. Förslaget godkändes enhälligt.

 

Timo Haapaniemi föreslog att ärendet under bordläggningen bereds vidare som samarbete mellan tjänsteinnehavarna och de politiska beslutsfattarna så att till beredningsarbetsgruppen utses kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium, sektordirektör Liisa Ståhle, kommundirektör Tarmo Aarnio, fullmäktigeledamot Rita Holopainen, fullmäktigeledamot Marjut Frantsi-Lankia och fullmäktigeledamot Irja Bergholm. Outi Saloranta-Eriksson och Matti Kaurila understödde förslaget och det godkändes enhälligt.

 

Beslut

Kommunstyrelsen:

 

Kommunstyrelsen beslutade

 

1

bordlägga ärendet och

 

2

att ärendet under bordläggningen bereds vidare som samarbete mellan tjänsteinnehavarna och de politiska beslutsfattarna så att till beredningsarbetsgruppen utses kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens presidium, sektordirektör Liisa Ståhle, kommundirektör Tarmo Aarnio, fullmäktigeledamot Rita Holopainen, fullmäktigeledamot Marjut Frantsi-Lankia och fullmäktigeledamot Irja Bergholm.

 

 

 

 

 

Besvärsanvisning Besvärsförbud (kommunallagen 91 §)

 

_____

 

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 07.11.2016 § 108

Kommunstyrelsen 7.11.2016

 

Bilaga till föredragningslistan

- Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster, förslag till kommunstyrelsen 7.11.2016

 

Tilläggsmaterial

- Begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster

- Hallituksen esitysluonnos: lausuntopyyntö hallituksen esitysluonnoksesta laiksi sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisesta

- Palvelutuottajalaki 31.8.2016

- Sote-tuottamislakiesitys, perusturvan hallintopäällikkö Kati Kupiainen

 

Förslag

Kommundirektören:

 

Kommunstyrelsen beslutar

 

1

föreslå kommunfullmäktige att kommunfullmäktige godkänner att kommunstyrelsens förslag till utlåtande ges som svar på begäran om utlåtande och

 

2

justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

 

 

Beslut

Kommunstyrelsen:

 

Enligt förslaget.

 

 

 

Besvärsanvisning

Besvärsförbud (kommunallagen 91 §)

 

_____

 

 

 

 

Kommunfullmäktige 7.11.2016

 

Förslag

Arbetsgruppens förslag till kommunstyrelsen delas ut till fullmäktigeledamöterna per e-post på fredagen.

 

Kommunstyrelsens behandlar ärendet på sitt extra sammanträde 7.11.2016. Kommunstyrelsens förslag ges vid sammanträdet.

 

 

Beslut

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens förslag.

 

_____

 

 

Protokollsbilaga

Fge 16/7.11.2016, - Kyrkslätts kommuns svar på social- och hälsovårdsministeriets begäran om utlåtande om regeringens proposition med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster, kommunfullmäktiges beslut 7.11.2016

 

 

Besvärsanvisning

Besvärsförbud

 

_____


Föregående ärende | Nästa ärende Anvisning för ändringssökande Mötesärende i PDF-format