Dynasty informationsservice Sökning RSS Kirkkonummi

RSS-länk

Mötesärende:
http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Möten:
http://kirkkonummi02.hosting.documenta.fi:80/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kommunfullmäktige
Protokoll 07.11.2016 klo 18:10 - 21:26 / Justerat

Paragraf   Rubrik  Anvisning för ändringssökande Protokoll i PDF-format
96   Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet
97   Justering av protokollet och val av protokolljusterare
98 Köp av gatu- och parkområden i Veikkola, 257-441-1-451, 257-441-1-586, 257-441-1-540 jordområde
99 Köp av gatu- och parkområden i Veikkola, fastigheterna 257-441-1-684 och 257-441-1-544
100   Köp av parkområdet på Jungfrubergets detaljplaneområde, fastighet 257-496-1-353
101 Köp av gatu-, park-, LHA- och LPY-områden i Stationsparken av Trafikverket; outbrutna områden av fastigheterna 464-2-2, 464-3-2 och 416-1-2
102 Försäljning av arrendetomt i Siikajärvi, fastighet 257-449-2-551 K2T3
103   Anhållan om tilläggsanslag till kostnadsställe 7121 för underhållstjänster för byggnadsbeståndet samt till projekt 3610 i utrymmesförvaltningens reparationsprogram
104 Ändring av Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymäs (Luksias) grundavtal fr.o.m. 1.1.2017
105   Upphörande av avtalet om revisionstjänster för kommunförvaltningen och ekonomin och användning av den första optionsperioden
106   Förlängning av förtroendeorganens mandatperiod till slutet av maj 2017
107 Kyrkslätts kommuns utlåtande om utkast till regeringens proposition till landskapsreform och reform av ordnandet av social- och hälsovården samt till lagar som har samband med dem
108 Kyrkslätts kommuns utlåtande om regeringens propositionsutkast med förslag till lag om produktion av social- och hälsotjänster
109   Beviljande av avsked till ersättare i fullmäktige (AL)
110   Beviljande av avsked till ersättare i fullmäktige (PM)
111   Beviljande av avsked från uppdraget som ordförande i idrottsnämnden och val av ny ordförande (AL)
112   Svar på fullmäktigemotion 1 / 2014; Videoinspelning av kommunfullmäktiges sammanträden och utsändning på internet
113 Anhängiga fullmäktigemotioner, fullmäktige för kännedom i november 2016
114   Fullmäktigemotion nr 7 / 2016 - Hobbygaranti - alla barn ska ha minst en hobby

Ledamot Uppgift
Kjerin Ulf ordförande
Wehka-aho Emmi II vice ordförande
Aintila Anna ledamot
Beck Gun-Maj ledamot
Bergholm Irja ledamot
Frantsi-Lankia Marjut ledamot
Gustafsson Stefan ledamot
Hakapää Minna ledamot
Harinen Ari ledamot
Hartikainen Sanna ledamot
Hedberg Hans ledamot
Holopainen Rita ledamot
Honka Susan ledamot
Jäppinen Pekka ledamot
Karlsson Tiina ledamot
Kaurila Matti ledamot
Kettunen Kati ledamot
Kilappa Antti ledamot
Lankia Eero ledamot
Lindholm Bodil ledamot
Lindholm Michaela ledamot
Lundell Patrik ledamot
Majanen Erkki ledamot
Manninen Antti-Jussi ledamot
Männikkö Kim ledamot
Määttä Jussi ledamot
Piironen Marjokaisa ledamot
Rehn Pekka ledamot
Salmela Ville ledamot
Salonen Antti ledamot
Saloranta-Eriksson Outi ledamot
Seppälä Ulla ledamot
Sinisalo Pekka ledamot
Sjölund Thorolf ledamot
Suominen Tero ledamot
Sørensen Jens ledamot
Tammenmaa Corinna ledamot
Uimonen Jarmo ledamot
Vahasalo Raija ledamot
Grönberg Ralf ersättare
Lahti Viveca ersättare
Liuhta Ari ersättare
Nurmi Kaj ersättare
Pohjonen Petri ersättare
Preisfreund Leila ersättare
Saranpää Tommi ersättare
Savilahti Marjatta ersättare
Tarvainen Juha ersättare
Vainionpää Santtu ersättare
Aarnio Tarmo kommundirektör
Arvola Anne ekonomidirektör
Karkinen Anu förvaltningsdirektör
Kujala Hannele direktör för bildningsväsendet
Ståhle Liisa direktör för vård- och omsorgsväsendet
Kauppinen Anna-Kaisa tf. direktör för samhällstekniken
Collin Kirs-Maj kanslisekreterare
Gunnelius Tua vik. ledande translator
Juntunen Sami it-stödperson
Ekström Gunnel protokollförare

Framlagt  
På Kyrkslätts kommuns webbplats och i kommunens registratur, kommunhusets 1 våning, Ervastvägen 2  
Början av 15.11.2016